top of page

 

Etikett lastele ja noortele

Meie etiketiprogrammid (suhtlemine, käitumine, riietumine, lauakombed) annavad neidudele ja noormeestele vajalikke teadmisi, mis võimaldavad neil arendada enesekindlust, suhtlemisoskust ning edukat hakkama saamist seltskonnas ja seda läänemaailmas tunnustatud käitumisnormide alusel. See on elutervete väärtushinnangute kujundamine, sobivale käitumisele suunamine, aidates noortel tunda ennast väärtuslike ühiskonnaliikmetena. Kõik see vajab samamoodi praktiseerimist nagu klaverimäng, tennis või jalgpall.

 

Suurepäraste käitumisoskustega lapsed on viisakad ja enesekindlad, nad on paremates suhetes oma vanemate, sõprade, juhendajate ja õpetajatega. Neiud ja noormehed on oodatud nii individuaalselt, koos sõpruskonna kui kooliklassiga!

Etiketiõpe - see on investeering kogu eluks!

bottom of page