Maailm meie ümber muutub iga päev, kuid vajadus vastastikuseks austuseks mitte. Ka moodsas maailmas on väga olulised viisakas käitumine ning suhtlemisoskus.

Lapsepõlv on ideaalne aeg, et omandada teadmised, kuidas õigesti ja efektiivselt suhelda. Head käitumis-ja suhtlemisoskused loovad ruumi paljudele võimalustele - olgu selleks suurepärased sõprussidemed või ideaalne töökoht tulevikus.

Teadmised ja oskused, mis võimaldavad meil tunda ennast enesekindlama, tasakaalukama, austatuna on uskumatu väärtusega.


 Etikett Lastele ja Noortele
 

ETIKETT LASTELE JA NOORTELE

Meie individuaalkursus  annab poistele ja tüdrukutele, neidudele ja noormeestele vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldavad neil arendada enesekindlust, elegantsust, suhtlemisoskust ning edukat hakkama saamist seltskonnas ja seda läänemaailmas tunnustatud käitumisnormide alusel.


See on elutervete väärtushinnangute kujundamine, sobivale käitumisele suunamine, aidates noortel tunda ennast väärtuslike ühiskonnaliikmetena. See kõik vajab samamoodi praktiseerimist nagu klaverimäng, tennis või jalgpall.

 

Suurepäraste käitumisoskustega lapsed on viisakad ja enesekindlad, nad on paremates suhetes oma vanemate, sõprade, juhendajate ja õpetajatega. Etiketiõpe - see on investeering kogu eluks.

KÄSITLETAVAD TEEMAD:​

 • etiketitundmise väärtus

 • tervitamine, tutvustamine, kätlemine, pöördumised

 • taktitunne, diskreetsus

 • lugupidamine, eneseväärikus

 • kaasinimestega arvestamine, ajast ja lubadustest kinnipidamine

 • õiged saabumise kellaaajad vastavalt kohale, ajale ja sündmusele

 • viisakas ja enesekindel suhtleja 

 • seltskonnaga liitumine, vestluse alustamine

 • kuidas anda ja vastu võtta tagasisidet

 • efektiivne ja mõtestatud suhtlemine

 • enesekontroll

 • suhtlemine keerulistes situatsioonides, vead ja vabandused

 • piiride kehtestamine

 • eneseväärikuse säilitamine, enesekindluse tõstmine 

 • enese eest hoolitsemine, puhtus enda ümber

 • rõivaste valik vastavalt üritusele/kohale

 • Dress Codes,  riietusdetailid, aksessuaarid

 • kehakeel, liikumine 

 • piduliku ürituse etikett

 • lauakombed ja restoranietikett

 

Küsige pakkumist ja nii individuaal-kursuseks kui väikestele seltskondadele ja kooliklassidele.

boy and girl in the room (1).jpg