Registreerumine


Vajalik eelregistreerumine. Registreeruda saab meie kodulehe kaudu, e-posti või telefoni teel. Peale registreerumist saadetakse kinnitus tellija e-posti aadressile.
Teenuse eest tasumine


Tasumine toimub arve alusel panga ülekandega või sularahas. Arve väljastatakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda märgitud tähtajaks. Üldjuhul tasutakse arve enne toimumise tähtaega, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
Osalemine


Palume kohale tulla kokkulepitud kuupäeval õigeaegselt, võimalusel 15 minutit enne algust. Osaleja peab kinni headest tavadest, on viisakas nii teiste osalejatega kui lektoriga ja teavitab puudumisest, hilinemisest või varem lahkumisest ette. Etiketisalong OÜ-l on õigus grupi mittetäitumisel üritus ära jätta või edasi lükata teavitades sellest ette vähemalt kolm tööpäeva.
Privaatsuspoliitika


Me austame teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja lähtume isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud põhimõtetsest ja nõuetest. Milliseid isikuandmeid Etiketisalong OÜ ja Etiketikool OÜ koguvad ja mis alustel? - osaleja ees- ja perekonnanimi - kontaktandmed (e-posti aadress, tel nr) Vajame neid andmeid korraldusliku info ja arve edastamiseks ning kliendiga suhtlemiseks. Ilma teiepoolse nõusolekuta ei kuulu teie andmete edastamine komandatele isikutele.
Muu info


Konsultatsiooni, koolituse või ürituse toimumise peamine keel on eesti keel. Jaotatavate materjalide (nii elktroonsed kui paberkandjal) levitamine, muutmine, eksponeerimine on keelatud. Video- ja helisalvestused on mis tahes programmis osalemisel ilma firmade esindaja Erika Kolbakovi loata keelatud. Fotode levitamine sotsiaalmeedias on ilma iga osaleja nõusolekuta keelatud.

Heading 1