ETIKETT LASTELE JA NOORTELE

Individuaalõpe

5-12 aastastele lastele

Pakume lühemaid ja pikemaid individuaalprogramme, kus etiketiõpetaja juhendamisel õpib laps järk-järgult hindama eluks vajalikke käitumisnorme, kujundama oma ilumeelt ja positiivseid väärtushinnanguid. Õppe tulemusena hakkab rohkem väärtustama iseennast ning kaasinimesi enda ümber.
 
Teemad:
suhtlemine, riietumine, lauakombed jpm​​​
Maksumus oleneb osalejate arvust, toimumiskohast ja teemakäsitlusest.
Küsige julgelt pakkumist!

Erika Kolbakov

"Viisakas ja Edukas suhtleja"

6päevane etiketiprogramm

alates 9. eluaastast

Lapsepõlv on ideaalne aeg, et omandada teadmised, kuidas õigesti ja efektiivselt suhelda. Head käitumis-ja suhtlemisoskused loovad ruumi paljudele võimalustele - olgu selleks suurepärased sõprussidemed või ideaalne töökoht tulevikus. Antud programm annab suunised, omandamaks efektiivsed käitumis-ja suhtlemisoskused, annab enesekindlust, arendab suhtlemisoskust ja suhtlemisjulgust ning tagab parema hakkama saamise koolis ja elus.
KÄSITLETAVAD TEEMAD:
 • lugupidamine ja taktitunne
 • tutvustamine ja pöördumised
 • tervitamine ja kätlemine
 • seltskonnaga liitumine 
 • viisakusvestlus, vestluse alustamine
 • kuidas anda ja vastu võtta tagasisidet
 • efektiivne ja mõtestatud suhtlemine
 • suhtlemine keerulistes situatsioonides
 • vead ja vabandused
 • piiride kehtestamine
 • eneseväärikuse säilitamine
 • hea läbirääkija 
 • avalik esinemine, esinemisoskus
 • kehahoiak, kehakeel
 • suhtlemine kirja teel
 • e-kirja etikett, tekstsõnumid
 • telefonietikett
MAHT JA MAKSUMUS
Kokku 6 nädalat/1 x nädalas/60 min
Programmi maksumus 165 eur/osaleja
Kahe osaleja korral 125eur/in
  
KUS TOIMUB?
Privaatne Etiketisalong
Harju 6 ( Tallinna Ärikeskus)
TOIMUMISE AJAD
Vastavalt kliendi soovidele ja võimalustele
LÄBIVIIJA
Õpetusi jagab professionaalne etiketiõpetaja Erika Kolbakov
Võimalikud nii individuaal- kui grupitunnid. Grupi korral hind sõltub osalejate arvust. Küsige julgelt pakkumist.

Erika Kolbakov

"Enesekindel ja Edukas Noor"

2 päevane individuaalõpe

13-18 astastele neidudele ja noormeestele

Maailm meie ümber muutub iga päev, kuid vajadus vastastikuseks austuseks mitte. Ka moodsas maailmas on väga olulised viisakas käitumine ning suhtlemisoskus. Teadmised ja oskused, mis võimaldavad meil tunda ennast enesekindlama, tasakaalukama, austatuna on uskumatu väärtusega. 
 
MIDA ETIKETIÕPE ANNAB?
Meie kahepäevane individuaalkursus annab neidudele ja noormeestele vajalikke teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil arendada enesekindlust, elegantsust, suhtlemisoskust ning edukat hakkama saamist seltskonnas ja seda  läänemaailmas tunnustatud käitumisnormide alusel.
 
See on elutervete väärtushinnangute kujundamine, sobivale käitumisele suunamine, aidates noortel tunda ennast väärtuslike ühiskonnaliikmetena. Etiketiõpe on investeering kogu eluks.
1. PÄEV -  SUHTLEMINE JA VÄLIMUS​​
 
2. PÄEV - ETIKETILÕUNA RESTORANIS GLORIA
Seltskonnaetikett
Lauakombed ja restoranietikett
​​​
Võimalikud grupitunnid, hind kujuneb sel juhul vastavalt seltskonna suurusele.

Erika Kolbakov

Lauakombed

lastele ja noortele

Lauakommete üldreeglid söömisest suhtlemiseni. Käitumine söögilauas ja restoranis, söögiriistade käsitlemine, erinevate toitude söömine, laua katmine, suhtlusreeglid söögilauas jpm
​Võimalikud nii individuaal- kui grupitunnid. Küsige julgelt pakkumist
LÄBIVIIJA
etiketiõpetaja Erika Kolbakov

Erika Kolbakov

Heading 1