Tingimused ja privaatsuspoliitika
Päringu esitamine, tellimine, registreerimine

Päringut esitada, konsultatsioone ja koolitusi tellida või üritusele registreeruda saab meie kodulehe kaudu või e-posti teel. Vajalik eelregistreerumine, millele järgneb meiepoolne kirjalik kinnitus.

Teenuse eest tasumine

Tasumine toimub üldjuhul (kui ei ole kokku lepitud teisiti) ettemaksuarve alusel panga ülekandega või sularahas. Saadame Teile arve tellimuses märgitud e-posti aadressile pärast tellimuse kinnitamist.

Koolitusruumid

Koolitused, konsultatsioonid jm kliendikohtumised või üritused viiakse läbi Etiketisalongis või tema koostööpartnerite juures.

 

Koolitusi on võimalik tellida ka kliendi enda ruumidesse. Sel juhul täpsustatakse nõuded ruumidele iga tellimuse korral eraldi. Teenuse osutajal on õigus loobuda kliendi ruumides koolitamisest, kui need ei vasta koolituse edukaks läbiviimiseks vajalikele tingimustele.
Kliendi ruumides koolitamise korral võivad lisanduda koolitaja transpordi-, majutus- ja ajakulud. 

Osalemine

 

Palume kohale tulla kokkulepitud kuupäeval õigeaegselt, võimalusel 10-15 minutit enne algust. Osaleja peab kinni headest tavadest, on viisakas nii teiste osalejatega kui lektoriga ja teavitab puudumisest, hilinemisest või varem lahkumisest ette. Etiketisalong OÜ-l ja Etiketikool OÜ-l on õigus grupi mittetäitumisel koolitus/üritus ära jätta või edasi lükata, teavitades sellest ette vähemalt kolm tööpäeva.

Privaatsuspoliitika

Me austame teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja lähtume isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud põhimõtetsest ja nõuetest.

 

Milliseid isikuandmeid Etiketisalong OÜ ja Etiketikool OÜ koguvad ja mis alustel?

 

- osaleja ees- ja perekonnanimi

- kontaktandmed (e-posti aadress, tel nr)

 

Vajame neid andmeid korraldusliku info ja arve edastamiseks ning kliendiga suhtlemiseks. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Muu oluline info

Konsultatsioonid, koolitused või muud üritused viiakse läbi eesti keeles.

Jaotatavate materjalide (nii elektroonsed kui paberkandjal) levitamine, muutmine, eksponeerimine on keelatud. Video- , foto- ja helisalvestused, mis tahes programmis osalemisel ilma firmade esindaja Erika Kolbakovi loata on keelatud. Fotode levitamine sotsiaalmeedias  või mujal on ilma meie käest eelnevalt luba küsimata keelatud. Jagamise soovi korral palume eelnevalt pöörduda ja fotod ülevaatamiseks ja kinnitamiseks meile edastada.

MEIE KLIENDID

Meie klientideks on läbi aastate olnud eraisikud erinevatelt elualadelt, paljud ettevõtted ja organisatsioonid ning üldhariduslikud koolid.​ Erika eraklientide nimed on rangelt konfidentsiaalsed. Mõned näited  ettevõtetest ning organisatsioonidest, kelle liikmed või töötajad on olnud meie klientideks:

Tallinna Botaanikaaed, Tallinna Kesklinna Valitsus, Riigi Prokuratuur, Tallinna Tehnikaülikool, Riigikantselei, Pärnu Linnavolikogu, Tallinna Õpetajate Maja, Ericsson Eesti AS, Noorteühendus Elo, Eesti Õpilasesinduste Liit, Pärnu Zonta Klubi,  Eesti Riigiametnike Klubi, Eesti Juhi Abi Ühing,  Tallinna Tehnika Kõrgkool, AS Talot, Eesti Välisministeerium,  AS Deloitte Advisory, Eesti Pimekurtide Tugiliit, Kostivere Kultuurimõis, Hotell - Villa Ammende, Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus, OÜ Hansakatused, OÜ Inchape Motors Estonia, International Women's Club of Tallinn/Tallinna Rahvusvaheline Naisteklubi - IWCT, Eesti Naiste Konjakiklubi MTÜ, Korporatsioon Rotalia, Korporatsioon Filiae Patriae, Eesti Haridustöötajate Liit, Veeteede Amet, Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, Võru Noortekeskus, Endover KVB, MTÜ Partnerid,  AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, MTÜ Tallinna Koolijuhtide Ühendus, Manpower OÜ, Lõuna-Eesti Viskiklubi, Tallinna Laste Turvakeskus, Tallinna Nõmme Huvikool,  Swedbank,  Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseliit, EAS jpt.

_8102212_edited.jpg