Entertainment

Vajalik eelregistreerumine. Seda saab teha meie kodulehe kaudu, e-posti teel. Peale registreerumist saadetakse kinnitus tellija e-posti aadressile.

Tasumine toimub arve alusel panga ülekandega või sularahas. Arve väljastatakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda märgitud tähtajaks. Üldjuhul tasutakse arve enne toimumise tähtaega, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

02

Lifestyle

Tasumine toimub arve alusel panga ülekandega või sularahas. Arve väljastatakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda märgitud tähtajaks. Üldjuhul tasutakse arve enne toimumise tähtaega, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

Sports

Palume kohale tulla kokkulepitud kuupäeval õigeaegselt, võimalusel 15 minutit enne algust. Osaleja peab kinni headest tavadest, on viisakas nii teiste osalejatega kui lektoriga ja teavitab puudumisest, hilinemisest või varem lahkumisest ette. Etiketisalong OÜ-l on õigus grupi mittetäitumisel üritus ära jätta või edasi lükata teavitades sellest ette vähemalt kolm tööpäeva.

Technology

Me austame teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja lähtume isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud põhimõtetsest ja nõuetest.

 

Milliseid isikuandmeid Etiketisalong OÜ ja Etiketikool OÜ koguvad ja mis alustel?

 

- osaleja ees- ja perekonnanimi

- kontaktandmed (e-posti aadress, tel nr)

 

Vajame neid andmeid korraldusliku info ja arve edastamiseks ning kliendiga suhtlemiseks.

Ilma teiepoolse nõusolekuta ei kuulu teie andmete edastamine komandatele isikutele.

KONTAKT
TEGUTSEMISAADRESS
JURIIDILINE AADRESS

Email: erika.kolbakov@etiketisalong.com

Tel: +372 5664 5919
 

Harju 6 Tallinna Ärikeskus

10130 Tallinn

Etiketisalong OÜ/Etiketikool OÜ

Roosikrantsi 8a-7 Tallinn 10130